ติดต่อประสานงานที่ กองเลขาวัดสุวรรณารามราชวรวิหาร โทรศัพท์ ๐๘-๘๘๒๙๙๙๔๖,๐๒-๔๒๔๑๖๗๓